vogelavos.cz
  Domů Napište nám
 

Jaromír Vogel je skladatelem hudby k řadě filmů, televizních inscenací, divadelních her, pohádek, melodramů a muzikálů, ale i jediným autorem v České republice, který komponuje ve stylu židovské hudby. V roce 2001 byl za svou tvorbu vyznamenán Diplomem Franze Kafky, který mu udělil Evropský kruh Franze Kafky Praha a Cenou Gustava Mahlera od Evropské unie umění. V roce 2002 obdržel Světovou cenu Antonína Dvořáka udělenou Masarykovou akademií umění, v roce 2006 cenu Euro Pragensis Ars.

Od papeže Jana Pavla II. dostal osobní poděkování a požehnání za Pontifikální preambulum, které mu věnoval při jeho návštěvě Prahy.

Je členem Asociace hudebních umělců a vědců, člen SAI, B'nai B'rith Renaissance, Dilia, OSA, držitelem řady zahraničních i domácích cen, vyznamenání a ocenění, uměleckým vedoucím orchestru ŠARBILACH a výhradním autorem o.s. Muzika Judaika.

Jaromír Vogel has composed music for a number of TV dramas, plays, fables, melodramas and musicals, and is the only composer commited to jewish music in The Czech Republic. In 2001 he was awarded The Franz Kafka diploma by the European Franz Kafka circle in Prague, as well as The Gustav Mahler prize by the European Union of the Arts. In 2002 he received The world renowned Antonín Dvořák award from the Masaryk Academy of the Arts. In 2006 he went on to win the Euro Pragensis Ars.

In honour of his work, Pontifical Preamble, he received a personal commendation and blessing from Pope John Paul II. whilst His Holiness was visiting Prague.

Jaromír Vogel is a member of the Assosiation of Musicians and Theorists, a member of SAI, B'nai B'rith Renaissance, Dilia, OSA (Authors Rights Association). He holds several foreign and domestic awards, accolades and prizes. He is the in-house composer of Šarbilach orchestra and the only writer of the civic association, Muzika Judaika.

Poslední aktualizace:
31.12.2018