logo

Realizované projekty

Svět naruby
Skrytý velikán
MAŽIF VIII.
MAŽIF VII.
Z deníku hraběnky M.
Koncerty Alexandra
Shonerta

Co by se vám mohlo líbit
Mažif VI.
Mažif 5.
Shalom Winton
Mažif IV.
Odkaz Berty
Suttnerové Kinské

Královna Koloběžka 1.
Shalom Winton
MAŽIF-3
Koncert k 70. narozeninám
MAŽIF-2
Děti Wintonovi
Koncert pro sira Nicholase Wintona
Židovské housle v Praze 2.
Židovské housle v Praze 1.
MAZKERET
MAŽIF-1
20. výročí Šarbilach
Umění milovat život
Chaim Be Tikva


plakát chaim be tikva

Prvním projektem sdružení je symfonická svita CHAIM BE TIKVA, která je věnována památce obětí šoa a zachránci 669 židovských dětí z Čech na začátku 2. světové války siru Nicholasi Wintonovi. Je také připomenutím nejtemnějšího období židovské historie – 2. světové války a šesti miliónů zmařených životů.

Kompozice symfonie od hudebního skladatele Jaromíra Vogela (web autora:www.vogelavos.cz) je čtyřvětá a jednotlivé časti jsou propojeny intermezzy, která rozpracovávají témata skladby a jsou uváděna dětským kvartetem v kombinaci s virtuózním triem.

Celou první větou Život s Davidovou hvězdou prostupuje nářek tušené hrůzy. Lidé, kteří žili dosud normálním spokojeným životem byli donuceni podřídit se ponižujícím norimberským zákonům, jsou zbavováni lidských práv, musí pod hrozbou smrti nosit na prsou Davidovu hvězdu.

V druhé části - V ghettu -jsou židé deportováni do ghett. Přestože zde lidé stáli na hranici života a smrti, snažili si udržovat kulturní cítění. Proto také v této větě zaznívá již výše uvedený motiv naříkajících matek a dětská melodie.

Transport - třetí věta – je vzpomínkami na domov, které zde evokuje motiv klezmerských houslí. Věta končí smutečním pochodem.

Naděje - čtvrtá věta svity (hebrejsky Hatikva - název izraelské hymny), je silně ovlivněna českou lidovou písní a především jejím geniálním zpracováním v symfonické básni Vltava v cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany. Autor nechtěl své dílo končit tragicky, proto právě toto téma zakomponoval do závěrečné části. Finále je proto optimistické. Skladba vrcholí chorem andělů Aleluja.

Celý tento opus je komponován pro rozšířený symfonický orchestr, sbor, dětský sbor, dětský kvartet a trio. Účastí dětí chce skladatel vyvolat vzpomínky pamětníků na pobyt v Terezíně, proto dětský sbor má působit skromně a "ne umělecky".

Světová premiéra se konala 28. 12. 2011 v 19:00 hodin v Praze 1, Betlémské kapli, Betlémské nám.4. Účinkovali rozšířené spojené orchestry, Camerata filarmonica Bohemia, Šarbilach Jaromíra Vogela, koncertní trio Ady Slivanské a dětský kvintet dětský pěvecký sbor Camerata a vokální solisté : E. Adlerová, M.Fousková,L.Bartošíková D. Krausová, L.Pecharová, M.Foršt, E.Tomas. Dirigoval Jiří Havlík, moderoval Milan Hein, produkovala a koordinovala Blanka Vogelová.

Koncert záštitou podpořili: předseda vlády české republiky Petr Nečas, Velvyslanectví státu Izrael, Pražská konzervatoř, senátor Tomáš Topfer, Centrum Franze Kafky, Ethno radio, sir Nicholas Winton,Škola Nicholase Wintona v Kunžaku, Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka.

Sponzoři: Magistrát hl.m.Prahy, ČNFB, NFOH, Židovské muzeum, Nadace Gideona Kleina, NŽU, OSA, SAI, B'nai B'rith Renaissance,české vinařství Chrámce, family distillery Kleiner, Judr.Hanuš Gaertner.

logo