logo

Plánované projekty Muzika Judaika


MUŽI V OFSAJDU A JINDE

režie: Olga Strusková
text: Miroslav Kantek
hudba: Jaromír Vogel

Chceme vám představit hudebně - divadelní projekt, kterým bychom rádi uctili 120. výročí narození Karla Poláčka, který byl realistický spisovatel, humorista a satirik 20. a 30. let, fejetonista, soudní zpravodaj, filmový libretista a scenárista, směřující k demaskování všeho odvozeného a nehumánního v životě, zejména soudobého maloměšťáka a jehož dílo představuje jednu z nejvýznamnějších hodnot české meziválečné prózy. Poláčkův život byl předčasně ukončen v koncentračním táboře.

Je zde možnost přiblížit nezaměnitelný Poláčkův text jednak prostřednictvím skvělé hudby Jaromíra Vogela, ale zároveň tak upozornit i na další českou meziválečnou literaturu v naprosto odlišném zpracování, než bylo dosud vytvořeno. V neposlední řadě je to i fakt související se současným trendem, který je vyjadřován termínem „multikulturalismus“. Proč tento termín tedy nenaplnit připomenutím života pražské společnosti právě prostřednictvím Poláčkova románu? Potřebujeme původní českou tvorbu, vycházející z českých kořenů. Převzatými zahraničními muzikály jsme zcela zaplaveni a ztrácí se naše identita a také neopakovatelný specifický humor v tomto případě maloměstského ovzduší, které bylo napsáno z dobré pohody a pro dobrou náladu s prostým záměrem pobavit diváky.

Jazyk používaný v muzikálu je směsí spisovné, nejčastěji hovorové a obecné češtiny, ale i jidiš. Vše je využito k úplnému dokreslení atmosféry prostředí. Humor použitý autorem je snadno pochopitelný a určený pro široké vrstvy diváků. Jednotlivé úsměvné prvky není třeba složitě hledat. Autor stručně a výstižně popisuje situace, prostředí i rozpoložení osob a graduje ho k dílčím situačním pointám. Často je staví na výrazném groteskním zlomu, který vychází z popisu běžné až fádní situace ze života, a karikatuře jednajících postav. Netradiční nastudování a Prahu třicátých let budou pak nenásilným způsobem evokovat hudební styly jako jazz, blues, swing, ale i prvky současné hudby. Již v roce 1995 vznikla původní zhruba hodinová inscenace s pěti písničkami Muži v ofsajdu hudebního skladatele Jaromíra Vogela. Později byla přepracována jako celovečerní hra se zpěvy. Bohužel v té době, ani později, se z finančních důvodů tento záměr nezdařil. Pevně věříme, že se toto provedení dočká po letech zaslouženého ohlasu.

Chystáme se tento projekt nabídnout i na obohacení programů Dnů židovské kultury v různých městech ČR, kde věříme, že se toto dílo setká též s maximálním ohlasem u divácké veřejnosti.