logo
program MAŽIF

MAŽIF VI.
(MALÝ ŽIDOVSKÝ FESTIVAL)

2.4. 2017- 9.4.2017

www.mazif-vi.webnode.cz

V roce 2017 připomeneme našim posluchačům příběh Rabi Löwa z Rudolfinské Prahy, jehož umění, houževnatost a vnitřní síla vzbuzuje dodnes obdiv a respekt. Zároveň chceme na pozadí jeho osudu přiblížit uvedením symfonického díla známou část židovské historie, zejména v souvislosti s pověstí Golema. Nabídneme kromě ojedinělého a silného uměleckého zážitku i náhled na renesanční a židovskou kulturu.

Pojetím festivalu se chceme odlišit od běžné festivalové tvorby, upoutat pozornost širokého spektra diváků a vytvořit univerzální projekt, který osloví publikum všech generací. Jeho realizací hodláme také přispět k obohacení hudebního života Prahy a okolí, k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti, oživit zájem občanů o židovskou kulturu, apelovat a podpořit boj proti antisemitismu.

Projekt koncipujeme v již zavedeném a posluchači oblíbeném stylu, tzn. v průběhu několika dnů představime umělce z ČR a zahraničí. Opět věnujeme prostor dětem a mládeži ze ZUŠ i soukromých uměleckých škol. Poslední den festivalu bude patřit světové premiéře symfonické svity od hudebního skladatele Jaromíra Vogela - Inspirenes pro Rabi Löwa v neobvyklém a originálním provedení symfonického orchestru se smíšeným sborem s hráči na historické dobové nástroje.