logo

Realizované projekty Muzika Judaika

Z deníku hraběnky M.
Odkaz Berty
Suttnerové Kinské

Královna Koloběžka 1.
Shalom Winton
MAŽIF-3
Koncert k 70. narozeninám
MAŽIF-2
Děti Wintonovi
Koncert pro sira Nicholase Wintona
Židovské housle v Praze 2.
Židovské housle v Praze 1.
MAZKERET
MAŽIF-1
20. výročí Šarbilach
Umění milovat život
Chaim Be Tikva


program MAŽIF

O festivalu MAŽIF III. 2014
(MALÝ ŽIDOVSKÝ FESTIVAL)

Chceme vás informovat o mimořádném projektu, který chystáme koncem dubna 2014 v Praze. Jedná se o festival MAŽIF III., který dedikujeme siru Nicholasi Wintonovi, zachránci 699 československých dětí před jistou smrtí na počátku 2. světové války jako symbolický dar k jeho 105 výročí narození.

Tento projekt je založen na základním morálním právu každého - existovat bez jakýchkoliv omezení, žít šťastně jak nám to dovoluje naše schopnost, náš postoj na svět a osud. V dnešním světě se vyskytuje příliš mnoho násilí a rasismu, proti kterému je nutno se postavit. Nadčasový záměr symfonické svity Shalom Winton je provázán s životem každého z nás, kdo považuje důstojnost, etiku a svobodu za důležité mravní hodnoty. Čeští studenti iniciovali petici, prostřednictvím které žádali příslušnou komisi norského parlamentu, aby siru Nicholasi Wintonovi byla za jeho zásluhy udělena Nobelova cena za mír. Rádi jsme se připojili svými podpisy a přestože tuto cenu neobdržel, nám bude velkou ctí věnovat náš festival a premiéru symfonické svity Shalom Winton jako symbolický dar k jeho 105. výročí narození, které oslaví v květnu 2014.

Norské velvyslanectví nám jako první poskytlo záštitu na tento projekt, dále prezident ČR Miloš Zeman, kardinál Dominik Duka, Velvyslanectví státu Izrael, Velvyslanectví Slovenské republiky,Velvyslanectví Kanady, Společnost Berty Suttnerové – Kinské, ZŠ Nicholase Wintona v Kunžaku a další.

Festival MAŽIF III. zahájíme ve velkém sále Městské knihovny Praha 1, Mariánské náměstí 25. 4.2014 a světovou premiéru symfonickou svitu od Jaromíra Vogela Shalom Winton 27.4. 2014 v Betlémské kapli v Praze1. Projekt uzavřeme koncertem dětí 28.4. 2014 ve Španělské synagoze v Praze 1.

Po zkušenostech s uvedením ročníků malého festivalu židovského hudby v minulých letech, se naše o.s. Muzika judaika pro letošní rok 2014 rozhodlo festival značně rozšířit. Festival byl a je určen nejen pro rozmanité publikum nejen na Praze 1 a přilehlé části hlavního města, ale i návštěvníky Prahy, dále pro studenty a osoby, projíždějící hlavním městem. Nabídka festivalu je pro ně vítanou alternativou k obvyklým turistickým kulturním akcím a atrakcím v centru Prahy. Nic podobného, žádná aktivita tohoto typu se nikde jinde v Praze v tomto období nekoná. Muzika judaika tak založila kulturní a společenskou tradici, která je ojedinělá v kontextu pražských kulturních aktivit. Tato kulturní akce bude významnou událostí a důstojnou prezentací všech zúčastněných. Vycházíme jednak ze zájmu o první dva ročníky své dlouhodobě míněné akce, a také chceme naplnit svůj záměr, přiblížit domácímu i zahraničnímu publiku kulturu národů, žijících na území České republiky. Jak jinak totiž dojít k toleranci, než vzájemným poznáváním? A židovská kultura, která před 2. světovou válkou významnou měrou obohacovala kulturní dění v tehdejším Československu, má i dnes co říci současnému divákovi – posluchačovi. Dokladem úspěšného snažení našeho sdružení jsou právě první dva ročníky festivalu židovské hudby, kde se podílela řada vynikajících umělců, ať už z oblasti interpretační či skladatelské, kteří čerpají z fondu nesporného fenoménu židovské hudby. Proto na základě dosavadních zkušeností jsme se rozhodli rozšířit program festivalu na více dní. Dáváme v něm ještě větší prostor našim a zahraničním interpretům, ale i studentům a dětem. Tento festival reaguje i na problémy spojené s dnešní nebezpečnou intolerancí mezi jednotlivými národy, tím se stává aktuálnější a diváky má přimět k uvažování o těchto tématech. Ta se totiž netýkají pouze židovského národa, ale nás všech.

V prvních dvou festivalových dnech se diváci - posluchači seznámí s interpretačním uměním osobností, reprezentujícími státy mj. Visegrádské 4. Představí se proto na něm umělci z České republiky, Polska, Maďarska, Slovenska. Uvítáme umělce z Německa, Izraele a z Kanady. Tyto dny festivalu budou tedy věnovány umělcům, interpretům či skladatelům zabývajícím se židovskou hudbou ať už z chasidské, aškenázské či jiné oblasti.

V dalším, třetím festivalovém dnu proběhne premiéra symfonické svity Shalom Winton, kterou zkomponoval hudební skladatel Jaromír Vogel a vyjádřuje v ní obdiv a úctu tomuto statečnému a skromnému muži. Jeho dílo evokuje tento dojímavý příběh a účinkuje v něm 60 členný symfonický orchestr Camerata filarmonica bohemia, dirigent Jiří Havlík, dívčí vokální trio Makabara a solisté (Lenka Bartošíková, Dana Krausová, Lenka Lichtenberg - Kanada) a René Kubelík, houslový virtuoz a potomek slavné muzikantské rodiny. Výraznou hudební ozdobou Vogelova díla bude Peter Dostal-Berg z Německa, jediný hráč na světě, který ovládá hru na unikátní hudební nástroj clarinu, o jejíž vzkříšení se po bezmála 400 letech postaral. Uslyšíte ho zahrát i melodie na shofar, což je naprosto unikátní jev nejen u nás, ale i v zahraničí. Bude to poprvé v historii, kdy je do symfonické svity zakomponován šofar a clarina.

Poslední den festivalu, který se bude konat ve Španělské synagoze bude patřit malým umělcům. Proběhne koncert dětí pro Nicholase Wintona k jeho 105. narozeninám. Jméno Nicholase Wintona je spojeno se záchranou dětí a tak téměř symbolicky přijdou právě děti vzdát mu hold. Jsme přesvědčeni, že naše snaha bude korunována výsledky a především že přispěje k dalšímu, lepšímu „porozumění mezi národy“. I když toto klišé působí poněkud frázovitě s ohledem na čtyřicet let totalitní kultury a jejích používaných termínů, obsah této „fráze“ může být naplněn právě uskutečněním festivalu židovské hudby.

Sir Nicholas Winton je neodmyslitelně spojen s 2.světovou válkou, kdy zachránil a zajistil odvoz 699 židovských dětí z Československa do Velké Británie. V letošním roce oslaví již neuvěřitelné 105.výročí narození. Sir Nicholas Winton zachránil životy téměř sedmi stovkám dětí a nezmínil se o tom půl století. Nebýt jeho ženy, která našla dokumenty o jeho statečném počinu, svět by přišel o hrdinu, který před 2. světovou válkou odvezl z tehdejšího Československa do Anglie 669 dětí převážně židovského původu a uchránil je před krutostí nacistů a jistou smrtí. Na Britských ostrovech se jich pak ujaly nové rodiny, jejich praví rodiče se stali oběťmi holokaustu. Na jeho statečný čin by se jistě zapomnělo, nebýt jeho ženy Grete, která v roce 1988 náhodně našla na půdě jejich domu seznamy zachráněných dětí. Jako humanitární pracovník zakládal i domovy důchodců a málokdo ví, že se mu po válce narodilo kromě dvou zdravých i jedno postižené dítě. Od té doby pomáhal ústavům pro mentálně postižené. Za svůj čin byl roku 1998 odměněn řádem Tomáše Garrigua Masaryka a britská královna Alžběta II. jej o čtyři roky později povýšila do rytířského stavu. Je důležité poznat, jak hroznou dobu prožívalo lidstvo během 2. světové války. Opravdoví hrdinové o svých činech nemluví. Jen obrovská lidskost, skromnost a víra ve správné rozhodnutí dokázala zachránit 669 životů. Nikdy bychom neměli zapomenout, že i v nejtěžších chvílích lidstva se najdou stateční lidé, kteří nemyslí pouze na sebe a dokáží pomoct ostatním lidem.

V průběhu festivalu Mažif bude možné podepsat petiční archy pro podporu Sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu za mír www.nicholaswinton.eu.


logo ČVUT

Koncert se koná pod záštitou
rektora ČVUT v Praze
prof. Petra Konvalinky.
Vstupenky je možné zakoupit v síti TICKETSTREAM a Via Musica.


Zveme všechny lidi dobré vůle na letošní XI. ročník veřejné akce KULTUROU PROTI ANTISEMITISMU, která se uskuteční v neděli 27. dubna.

Sraz Pochodu dobré vůle je ve 14.00 hodin na Kafkově náměstí, veřejné shromáždění Všichni jsme lidi započne v 15.00 hodin ve Valdštejnské zahradě.

Více informací naleznete na www.vsichnijsmelidi.cz.


Muzika Judaika z. s.
Kontakt:
Blanka Vogelová, prezidentka a statutární zástupce
MUZIKA JUDAIKA
101 00 Praha 10, Voroněžská 26/330
email: muzikajudaika@seznam.cz
Mobil: 739 020 260, 737 342 266, 775 176 684
www.vogelavos.cz